Serigrafia

La serigrafia és una tècnica d’estampació. Es fa servir per imprimir en teixits com samarretes o bosses, però també per reproduir obres artístiques seriades. La impressió serigràfica té uns trets molt distintius, amb línies molt marcades i un lleuger relleu en el color. Explorar en aquest camp ha fet que aquesta tècnica també influís en el caràcter dels nostres dissenys i l’hem convertit en una de les peculiaritats del nostre llenguatge visual i del caràcter Kiwe.

Obra seriada

Considerem que les obres seriades són peces artístiques democràtiques. L’obra d’art forma part d’una sèrie, però, alhora, atès e l caràcter artesà de la impressió, cada reproducció és única. A més, el fet que se n’acostumin a reproduir poques i que es puguin numerar hi dona un plus d’exclusivitat. Al nostre taller de serigrafia en reproduïm tant de pròpies com d’altres artistes, i oferim assessorament a tothom que vulgui reproduir alguna peça.

Tèxtil

L’estampació en teixits té un ús sobretot comercial, però no només ha de servir per fer propaganda. Podem dissenyar i estampar el que vulguis en tota mena de suports tèxtils, tant per al teu negoci co m per a qualsevol finalitat. Controlem exhaustivament tot el procés per assegurar-ne sempre un bon resultat.

Ets un il·lustrador / artista i vols reproduir la teva obra?

Considerem que per controlar millor la creativitat, l’artista ha de formar part de la creació en serigrafia com a obra d’art. I la numeració d’aquestes peces fa que pugui arribar a més gent.

Tens opció de ser partícep de la creació de 10 unitats sobre paper Fabria de 300 grams DINA4 creant els colors adients i estampant tu mateix les teves peces amb ajuda nostra. Escriu-nos i t’enviarem tota la informació necessaria per accedir a la nostra residencia al taller.

Si tens dubtes i/o problemes amb la creació dels fotolits, et guiarem i t’assesoramem en qualsevol aspecte tècnic.

Escriu-nos i parlem

    Ets un il·lustrador / artista i vols reproduir la teva obra?

    Considerem que per controlar millor la creativitat, l’artista ha de formar part de la creació en serigrafia com a obra d’art. I la numeració d’aquestes peces fa que pugui arribar a més gent.

    Tens opció de ser partícep de la creació de 10 unitats sobre paper Fabria de 300 grams DINA4 creant els colors adients i estampant tu mateix les teves peces amb ajuda nostra. Escriu-nos i t’enviarem tota la informació necessaria per accedir a la nostra residencia al taller.

    Si tens dubtes i/o problemes amb la creació dels fotolits, et guiarem i t’assesoramem en qualsevol aspecte tècnic.

    Escriu-nos i parlem