Condicions de privacitat

En conformitat amb el que diu la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades, Kiwestudio SCP els informa que les dades personals facilitades a través dels formularis d’aquest web o bé mitjançant missatges de correu electrònic, seran incorporats en un fitxer de clients i seran tractats de manera automatitzada.

Mitjançant l’enviament dels formularis existents en aquest web o subscripció a la llista de mailing o d’e-news, el remitent dona el seu consentiment per ser inclòs en l’esmenta’t fitxer

La finalitat del fitxer és la de servir com a suport d’informació a la gestió fiscal, administrativa, comercial i comptable de l’empresa.

Si hi desitja amb la finalitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.